Κόσμος 59 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2025
Συνολικός αριθμός χωριών: 2.436 (1.20 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.025
Χωριά βαρβάρων: 410
Χωριά με bonus: 129
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 14 ημέρες
Χρήστες on-line: 149
Αριθμός μηνυμάτων: 11.705 (5.78 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 4.566 (2.25 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 10.126 (5.00 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.239 (0.61 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 99
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.203
Συνολικοί πόντοι: 1.035.343 (511 ανά παίκτη, 425 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 3.577.620
 • 3.719.079
 • 4.073.616
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 296.471
 • 219.088
 • 113.008
 • 10.663
 • 50.439
 • 58.770
 • 156
 • 8.444
 • 3.403
 • 945
 • 1.439
 • 14
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 146
 • 108
 • 56
 • 5
 • 25
 • 29
 • 0
 • 4
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 122
 • 90
 • 46
 • 4
 • 21
 • 24
 • 0
 • 3
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: evang
Η νεότερη φυλή: aaaaa

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 21:37