Κόσμος 59 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1492
Συνολικός αριθμός χωριών: 4.577 (3.07 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.387
Χωριά βαρβάρων: 2.190
Χωριά με bonus: 224
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 71 ημέρες
Χρήστες on-line: 58
Αριθμός μηνυμάτων: 56.346 (37.77 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 11.364 (7.62 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 46.112 (30.91 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 273 (0.18 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 113
Αριθμός παικτών σε φυλές: 916
Συνολικοί πόντοι: 8.392.720 (5.625 ανά παίκτη, 1.834 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 74.664.558
 • 87.382.279
 • 68.214.153
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 2,353 εκατ.
 • 1,540 εκατ.
 • 1,979 εκατ.
 • 707.847
 • 432.201
 • 862.625
 • 25.393
 • 282.996
 • 111.842
 • 27.170
 • 1.309
 • 583
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 1577
 • 1032
 • 1326
 • 474
 • 290
 • 578
 • 17
 • 190
 • 75
 • 18
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 514
 • 336
 • 432
 • 155
 • 94
 • 188
 • 6
 • 62
 • 24
 • 6
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: TommyK
Η νεότερη φυλή: 0000

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 11:24