Κόσμος 59 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 777
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.183 (6.67 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.166
Χωριά βαρβάρων: 2.017
Χωριά με bonus: 252
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 133 ημέρες
Χρήστες on-line: 34
Αριθμός μηνυμάτων: 68.683 (88.40 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 10.178 (13.10 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 19.732 (25.40 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 511 (0.66 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 73
Αριθμός παικτών σε φυλές: 500
Συνολικοί πόντοι: 19.877.302 (25.582 ανά παίκτη, 3.835 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 290.656.239
 • 347.910.086
 • 252.864.160
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 5,643 εκατ.
 • 3,395 εκατ.
 • 4,713 εκατ.
 • 2,388 εκατ.
 • 722.390
 • 2,069 εκατ.
 • 51.168
 • 973.895
 • 267.995
 • 53.618
 • 1.092
 • 1.280
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 7262
 • 4370
 • 6065
 • 3074
 • 930
 • 2663
 • 66
 • 1253
 • 345
 • 69
 • 1
 • 2
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1089
 • 655
 • 909
 • 461
 • 139
 • 399
 • 10
 • 188
 • 52
 • 10
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: dimismyr
Η νεότερη φυλή: sdsdsd

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 22:33