Κόσμος 59 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 164
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.749 (35.05 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.022
Χωριά βαρβάρων: 727
Χωριά με bonus: 283
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 297 ημέρες
Χρήστες on-line: 4
Αριθμός μηνυμάτων: 42.471 (258.97 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 6.706 (40.89 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 325 (1.98 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 227 (1.38 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 24
Αριθμός παικτών σε φυλές: 144
Συνολικοί πόντοι: 46.945.798 (286.255 ανά παίκτη, 8.166 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 791.473.653
 • 605.507.006
 • 883.913.360
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 5,783 εκατ.
 • 2,919 εκατ.
 • 19,373 εκατ.
 • 3,422 εκατ.
 • 676.919
 • 8,748 εκατ.
 • 112.849
 • 1,189 εκατ.
 • 1,019 εκατ.
 • 46.319
 • 452
 • 2.716
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 35264
 • 17798
 • 118131
 • 20867
 • 4128
 • 53342
 • 688
 • 7253
 • 6215
 • 282
 • 3
 • 17
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1006
 • 508
 • 3370
 • 595
 • 118
 • 1522
 • 20
 • 207
 • 177
 • 8
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: pandes
Η νεότερη φυλή: FGT

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 08:43