Κόσμος 59 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 101
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.834 (57.76 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.821
Χωριά βαρβάρων: 13
Χωριά με bonus: 282
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 393 ημέρες
Χρήστες on-line: 1
Αριθμός μηνυμάτων: 35.930 (355.74 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 6.104 (60.44 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 171 (1.69 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 583 (5.77 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 15
Αριθμός παικτών σε φυλές: 99
Συνολικοί πόντοι: 62.022.817 (614.087 ανά παίκτη, 10.631 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.444.907.605
 • 717.169.468
 • 1.048.237.584
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 3,813 εκατ.
 • 2,105 εκατ.
 • 13,443 εκατ.
 • 2,461 εκατ.
 • 451.342
 • 5,992 εκατ.
 • 89.752
 • 712.541
 • 633.653
 • 56.070
 • 298
 • 2.956
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 37757
 • 20838
 • 133100
 • 24370
 • 4469
 • 59328
 • 889
 • 7055
 • 6274
 • 555
 • 3
 • 29
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 654
 • 361
 • 2304
 • 422
 • 77
 • 1027
 • 15
 • 122
 • 109
 • 10
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: Spartouzas
Η νεότερη φυλή: WPT

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 01:26